banner11
Öne Çıkanlar gençlerle buluştu: Sosyal konut projelerinde gençlere kontenjan ayrılacak Hükümetten konut satış ve kira fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni adım ucuz ev deva mücadele

İNŞAAT SEKTÖRÜ YILIN İKİNCİ YARISINDAN UMUTLU

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve
Paynet, Türkiye’deki farklı sektörlerin sorunlarının, o sektörün önde gelen isimlerinin katkılarıyla
tespit edilmesi, gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm önerileri üretilip, bunların uygulanmasına katkı
sağlamak amacıyla ‘Sektör Buluşmaları’ etkinlik serisine başladı. ODE Yalıtım ve Dünya
Gazetesi’nin desteği, Türkiye İMSAD, İNDER, TürkMMMB ve İVKAD’ın katkıları ile düzenlenen ilk
etkinlik, “İnşaat Sektöründe Yeni Dinamikler” ana temasıyla gerçekleşti.
Orhan Turan: “Sektörün önümüzdeki dönem gündemi dijitalleşme ve yeşil ekonomi olacak”
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan,
“Pandemi öncesi başlayan sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, döngüsel ekonomi, dijitalleşme ve yeşil
dönüşüm kavramları, içinden geçtiğimiz bu dönemde her sektörde yeni dinamikleri tetikleyecek.
Değişimi doğru anlayabilmek, hazırlıklı olmak, hızlı aksiyon almak ve dönüşümün bir aktörü olmak
için sektörlerimize ve iş dünyası örgütlerine büyük sorumluluklar düşüyor. Sektör Buluşmaları ile
amacımız sektörlerimizin yeni döneme hazırlık kapasiteleri ile sorunlarını, yine sektör temsilcilerinin
bakış açısıyla öğrenmek. Ortaya konacak çözüm önerilerini de ilgililer ile politika önerileri olarak
paylaşarak, sektörlerimize ve ekonomimize değer yaratmak” dedi.
Serkan Çelik: “Dijitalleşmeye direnen KOBİ’ler büyük şirketlerden çok daha hızlı güç
kaybediyor”
Paynet CEO’su Serkan Çelik ise TÜRKONFED’le birlikte hem KOBİ’lere yönelik araştırmayı hem
sektör buluşmalarını başlatırken dijitalleşmenin günümüzde geldiği noktanın anlaşılması ve bunun
sektörlere ve kurumlara uyarlanmasıyla ilgili çok ciddi bir açık olduğu gerçeğinden yola çıktıklarını
söyledi ve “Geçtiğimiz yıl inşaat sektöründe hizmet verdiğimiz toplam finansal işlemlerin hacmi 2019
yılına göre yüzde 123 arttı. Pandemiye rağmen çok ciddi bir büyüme gerçekleşti. Bu hızla artan
talebin gerisinde değişime olan ihtiyaç var. Dijitalleşmeyle gelen değişim öyle büyük ki şirketler ne
kadar güçlü sermaye yapısına sahip olursa olsun içinde bulundukları sektör ne kadar

köklü olursa olsun şirketlerin uzun vadede dijitalleşmenin dışında kalarak varlıklarını sürdürmeleri
imkansız. Dijitalleşmeye direnen KOBİ’ler büyük şirketlerden çok daha hızlı bir şekilde güç
kaybediyor. KOBİ’lerin ve bunlara mal tedarik eden büyük üretici firmaların tüm finansal süreçlerini
dijitalleştirmede paket çözümler sunarak onların ihtiyaçlarını toplu şekilde çözme iddiasındayız. Bu
konuda elimizden geldiğince fikir önermek, bu süreçte bir danışman olarak da rol almaktan mutluluk
duyuyoruz. TÜRKONFED ile olan iş birliğimizin amacı da tam olarak bu. KOBİ’lerimizin dijitalleşme
konusunda bilinç düzeyini artırmak istiyoruz. İş birliğimizin bundan sonra da çok güzel sonuçlar
alarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.
Tayfun Küçükoğlu: “Orta-uzun vadeli stratejik hamleler ile büyük hedeflere ulaşabiliriz”
Açılış konuşmalarının ardından Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın
moderatörlüğünde, “İnşaat Sektöründe Yeni Dinamikler” paneline geçildi. Türkiye İnşaat
Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı & BETEK Genel
Müdürü Tayfun Küçükoğlu, sadece inşaat sektöründe değil tüm sektörlerde aşılması gereken en
önemli konunun kısa vadeli bakış açısı olduğunu ifade ederek, “Global, coğrafi ve ekonomik
istikrarsızlıkların etkisi ve sınırlı kaynaklarımızın baskısı altında orta-uzun vadeli stratejilerimiz,
planlarımız hayatımızda yeterince yer almıyor. Gelecekteki refahımız ve ideallerimiz için büyük
hedeflere ancak irademizin gücüyle konforumuzdan fedakârlık yaparak, kararlı, disiplinli ve
adanmışlık motivasyonuyla ve orta-uzun strateji planlarıyla ulaşabiliriz. Büyük başarılar yakalamak,
örnek ve sürdürülebilir çalışmalar yapmak tesadüfleri sevmez. Akıl, bilim, kararlılık ve adanmışlıkla
uzun soluklu mücadeleler sayesinde bu başarılar kazanılır. Dolayısıyla ülkemizin yüksek gelişim
potansiyeli büyük düşünüp, büyük hedeflere odaklanmayı destekler. Bu anlayış ile birbirimizi uzun
vadeli gelişim planları ve stratejileri adına cesaretlendirmeliyiz” diye konuştu.
Pınar Şen: “Kentsel dönüşümde betonarme yerine çelik konstrüksiyon kullanılmalı”
İnşaat sektöründeki hareketin inşaattaki yan sektörlerin yanı sıra mobilyadan seramiğe kadar 200
sektörü etkilediğini belirten İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD) Başkanı & PNR İnşaat ve Enerji
Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Şen, “Doğrudan iki milyon kişinin istihdam edildiği inşaat sektörü,
tedarikçi kuruluşlardaki çalışanlarla birlikte dört milyon kişiye etki ediyor. 2018 yılı itibarıyla başlayan
inşaat sektöründeki krizin pandemi sürecinden etkilendiği, malzeme ve işçilik maliyet
endekslerindeki artışın geçen yıla oranla toplamda yüzde 30’lara ulaştığı bugünlerde, yetkin bakış
açısıyla iyi planlanarak yapılacak süreç yönetimi ile sektörümüzdeki toparlanma ekonomimize artı
yönde etki edecektir” dedi. Türkiye’deki kentsel dönüşüm oranının yüzde 10-15 civarında olduğunun
altını çizen Şen şöyle devam etti; “Bu konuda önümüzde uzun bir yol varken kentsel dönüşümün
sistemli bir biçimde meydanlarıyla, sosyal donatılarıyla, yollarıyla, altyapısıyla tasarlanması gerekir.
Bunun yanında binaların yapımında betonarme yerine, yıllık hacimde 25 milyon ton üretimle
Avrupa’da birinci, dünyada yedinci olduğumuz çelik konstrüksiyonun kullanılması deprem
kuşağındaki ülkemiz için büyük önem taşıyor.”
Kerim Orhon: “Rekabet için kamuda teknik mali müşavir kullanılmalı ve bütçeler
düzenlenmeli”

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı & SUİŞ Proje Şirket Müdürü Kerim Orhon, “TMMMB olarak temsil ettiğimiz teknik
müşavirlik sektörü, pandemi öncesinde ülkemizde yatırımların azalmasına bağlı olarak bir
darboğazdan geçmekteydi, istihdam sorunları yaşanmaya başlamıştı. Pandemi bu sıkıntıların daha
da artmasına sebep oldu. Yurt dışında hizmet veren firmalarımız da pandeminin tüm dünyada etkili
olması nedeniyle istihdam kaybı yaşadı. Ofis çalışmaları ile gerçekleştirilen planlama ve proje
tasarım işleri devam etse de kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinde; seyahat kısıtlamaları, tedarik
zorlukları ve şantiyelerin çalışamaması gibi nedenlerle aksaklıklar görüldü” diye konuştu. Teknik
müşavirlik sektörünün yurt dışında başarılı olabilmesinin anahtarının referanslar ve kalifiye personel
olduğunu söyleyen Orhon, “Rekabet içerisinde olduğumuz batılı firmalar ile yarışabilmek için iki
talebimiz bulunuyor. Bunların ilki, kamunun tüm önemli yatırımlarında teknik müşavir kullanması.
İkincisi teknik müşavirlerin uluslararası normlara yakın bütçeler ile çalıştırılması” dedi.
Nazmi Durbakayım: “Dövizden kar sağlayan yatırımcılar gayrimenkule dönüş yapıyor”
İnşaat sektörünün 2021 yılı beklentilerine değinen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim
Kurulu Başkanı & Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “2021’den
beklentimiz başta sağlıklı bir yaşam olmak üzere faiz, satış, üretim konularında istikrar
sağlayabilmek. Ancak artan faizler, maliyetler ve azalan arz nedeniyle bu konuda fazla umutlu
değiliz. Yılın ilk yarısında patlama beklemiyoruz ama yılın ikinci yarısında bir toparlanma olacağını
düşünüyoruz. Tasarruflarını dövizde değerlendirenler yavaş yavaş güvenli limana girmeye başladı.
Bu nedenle özellikle ikinci el konut satışlarındaki artışın temelinde, tasarruf araçları arasındaki
değişimin olduğunu söylemek mümkün” açıklamasında bulundu. Durbakayım, konut satışlarıyla ilgili
olarak da şöyle konuştu; “2020’yi tarihi sınır olan 1,5 milyon adetlik satışla tamamladık. Sektörün
tek başına bu rekor satışı tamamlaması çok zordu. Kamu bankalarının faiz desteği ile bu satışı
gerçekleştik. 2021’de benzeri bir destek ve teşvikin birinci el konut piyasasına verilmesini umuyoruz.
Artan maliyetlerin desteğini alan bir fiyat artışının önüne geçmek için uygulanması gereken en doğru
strateji, birinci el arzını artırarak fiyat dengesi sağlamak.”
Onur Ertürk: “Zihniyet ve bakış açısı da dijitalleşmeye hazır olmalı”
Paynet Genel Müdür Yardımcısı ve CSO’su Onur Ertürk ise Paynet olarak hizmet verdikleri
işletmelerin yaklaşık üçte birinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğine dikkat çekti ve hedeflerini
şöyle anlattı; “İnşaat sektörü çözüm sunduğumuz işletmeler içinde çok büyük pay alıyor. İşletmelerin
ödeme ve tahsilat sistemlerindeki nakit dışı tüm işleyişini dijitalleştirme misyonu üstleniyoruz.
Tüketicinin ödeme yapmak için talep ettiği her türlü finansal enstrümanı Paynet içerisinde kabul
edilebilir hale getirip işletmelere çözüm olarak sunuyoruz. İşletmeler, dijital dönüşümle birlikte pek
çok operasyonel yükten kurtulurken ciddi bir maliyet avantajı yakalıyor. Dijitalleşmek için tüm
teknolojik altyapının hazır olduğunu pandemide de gördük ama daha da önemlisi zihniyet ve bakış
açısının da dijitalleşmeye hazır olması gerekiyor. Iskaladığımız pek çok maliyet avantajı ve fırsat var
ve Türk iş dünyası bunları ıskalamamalı. Konfor alanımızdan çıkmalı ve olabilecek her süreçte
dijitalleşme fırsatlarını değerlendirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde de inşaat sektörü dahil tüm
KOBİ’lerin nakit akışı yönetimlerini ek bir yatırım maliyeti oluşturmadan, tek bir anlaşmayla tek bir platform üzerinden Paynet hizmet modeliyle dijitalleştirmeye devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
BursaİnşaatUMUTLU
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner2