Vergi indirimi Meclis’e sunuldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın vergisini düzenli ödeyenlere ve beyannamesini zamanında veren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri gelir veya kurumlar vergisine yüzde 5 oranında vergi indirimini içeren düzenlemeye ilişkin teklif Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan 16 maddelik Kanun Teklifine göre, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler kapsama dahil olmayacak. İndirilecek vergi oranı ise her durumda 1 milyon liradan fazla olamayacak.

Hesaba geçirilemeyen tutarlar iade edilemeyecek

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde tahakkuk eden vergiden mahsup edilecek. Bu süre içinde hesaba geçirilemeyen tutarlar red ve iade edilemeyecek. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı ise ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak. İndirimden yararlanılması için beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süre içerisinde verilmiş olmasına bakılacak.