Müteahhit haklarını korunmaya alındı

Resmi Gazete’de dün yayımlanan 684 sayılı Kanun hükmünde kararname ile Tüketici Kanunu’nun ön ödemeli konut satışına dair hükümleri değiştirildi. Vazgeçen tüketiciden alınabilecek masraflar ve sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar olan tazminat tutarı da kademeli olarak artırıldı.

Süre Uzadıkça Tazminat Artacak

Yeni planlama ile satıcı, alıcıdan ilk 3 ayda vazgeçmesi durumunda, konutun satış sözleşmesi ile meydana gelen vergi harç gibi masrafları ve sözleşme bedelinin %2’sine kadar tazminat talep edebilecek. Tazminat oranı, 3-6 ay içerisinde sözleşmeden dönülmesi durumunda % 4, 6-12 ay arasında vazgeçilirse % 6, 12-24 ay arasında vazgeçilmesi durumunda % 8’e kadar çıkacak. Tüketiciye iade edilecek tutarlar amacıyla tanınmış 90 günlük ödeme zamanı de 180 güne çıkarıldı.