Geçmişten günümüze mobilyaların tarihi

Yüz yıllardır bizler her dönemin ihtiyaçlarına ve imkânlarına göre çeşitli mobilyalara ihtiyaç duymuşuzdur. Bu ihtiyaç hiç bitmemiş günümüz ihtiyaçlarına göre de hala sürmektedir. Yaşam alanlarımızda bizi rahat ettirecek ama aynı zamanda da şık görünen, göze hitap eden mobilyalara sahip olmak isteriz. Mobilya tarihi, milattan önceki zamanlara kadar dayanmakla birlikte o dönemlerde daha çok taş ve kum malzemeleri ile oluşturulan mobilyalar kullanılmaktaydı.

Genellikle yazmayı ve oyma yapmayı keşfeden insan daha çok taşları yontarak kendilerine oturak diyebileceğimiz mobilyalar üretmiştir. Yine milattan önceleri ilerleyen toplumlar ile birlikte mobilyalarda ağaçlar kullanılmaya başlanmış ve yer oturakları, sedirler ve taht benzeri sandalyeler ortaya çıkmıştır. Özellikle mısır uygarlığı zamanında bu gelişim süs eşyalarına da yansımış ve birçok mobilya aksesuar tasarımları üretilmiştir.

İlerleyen zamanlarda demirciliğin de gelişmesi ile birlikte mobilya tasarımlarına da ağırlık verilmiş, insanlar yaşadıkları alanlarda özellikle ağaç kullanımları ile büyük bir ilerleme kaydetmiştir.

 

 

Osmanlı döneminde mobilya alanında en önemli gelişmeyi Romanlar katetmiştir. Kilise ve saraylarda kullanılan mobilyalar Romanlar tarafından üretilmiş ve tarihe Roman Sanatı olarak geçmiştir. O günlerde gösterişli saraylar için üretilen mobilyalar isteklere ve geleneklere göre Romanlar tarafından yapılmaktaydı. Bu mobilyalarda genellikle ağaç işlemeler içermekte ve altın kullanılmaktaydı.

17 yüzyıl ile birlik mobilya sektörü bir lüks değil, ihtiyaç haline gelmiştir. Özellikle Japonların vernikleme sisteminin buluşu ile tasarımlar daha çok gelişmiş ve daha hafif mobilya üretimleri ile daha kullanışlı ve ihtiyaçlara hitap eden farklı çeşitte ve modelde mobilyalar üretilmiştir.

 

Günümüzde ise hayatımızın her alanına giren teknoloji, mobilya sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. Bir lüks olan teknoloji günümüzde ihtiyaç haline gelmiş, telefon şarj eden koltuklar, tv üniteleri popüler hale gelmiştir.