Betonla yaratılan muhteşem geometri

Şangay‘da yeni gelişen kültür sanat merkezi West Bund’da Çinli ofis Archi-Union tarafından tasarlanan yapı, kavisli beton duvarları ile dikkat çekiyor.

Şangay’da tasarlanan kültür sanat mekanlarının bir yenisi olan FU Space, yerel ofis Archi-Union tarafından tasarlandı. Yapı, esnek galeri ve iletişim mekanlarıyla çağdaş sanat, mimarlık ve kültürel iletişim merkezi olarak hizmet verecek.

Keskin bir dönemeçte bulunan proje alanının kompakt yapısını, civardaki yapılardan yönelen sirkülasyonu ve Şangay Sanat Fuar Merkezi’nin ikinci kat platformuna yapılacak bir bağlantıyı göz önünde bulunduran ekip, alanın geometrisi dahilinde bir form üretme sürecine girmiş.

Ekip, alanı maksimize etmek için yapıyı doğu batı olmak üzere iki bölgeye ayırmış. Doğu kanadı 4,2 metre yüksekliğindeki iki kattan oluşurken batı kanadı 2,8 metre yüksekliğindeki 3 kattan oluşuyor. Katların kombinasyonu çeşitli aktivitelere ve sergilere alan yaratıyor.

Mimarlar doğu-batı zonlarını uyumlu biçimde bütünleştirmek için çözümü sirkülasyonda bulmuş. Zemin katın tam ortasında yer alan büyük birleşim mekanını oluşturmak için sirkülasyon alanları, tüm özel mekânsal deneyimi sağlayan mekanlar olarak kurgulanmış.

Ahşap merdivenleri destekleyen beton, her seviyedeki kuvveti dağıtarak temel bir tasarım elemanı haline gelen eğri bir kolona dönüşmüş.

Ortogonal odalar, birinden diğerine yumuşak bir eğri ile geçiş yapan duvarlar ile bükülmüş. Çeşitli açıklıklardan ve tamamen cam duvarlardan giren doğal ışık, yerinde dökülen strüktürdeki çapraşık dokuları ortaya çıkarmış ve yüzeylerin, köşelerin çeşitliliğini vurgulamış. Kademelerin kombinasyonu, hem idari hem de kamusal sergi kullanımları için gereken mekan esnekliğini ve kalitesini sağlamış.

Kaynak: arkitera.com