Akpınar Kültür Merkezi

Mahalle: Akpınar
Proje alanı: 9.332 m²
Fonksiyonlar: Akpınar Kültür Merkezi Projesi bodrum + zemin + 3 kattan oluşmaktadır.
Proje kapsamında çok amaçlı salon, spor salonu, atölyeler, düğün salonu, sergi salonu, sinema, ofisler, yönetim, sağlık
ocağı, muhtarlık, otopark ve çevre düzenlemesi yer almaktadır. Mimari avan projesi temin edilmiştir.
Toplam İnşaat alanı: 14.797 m²